Scroll to top

Novinky a akcie

AKCIA!

V rámci súčasnej akcie ponúkame vypracovanie odpovede k Vašim problémom z oblasti účtovníctva a daní.  Po vyplnení Vašich identifikačných údajov a sformulovaní Vášho problému Vám vypracujeme stanovisko k Vašej otázke. Lehota na vypracovanie odpovede je spravidla do 7 dní. Použite náš formulár pre zadanie otázky.

UPOZORNENIE NA OSOBITNÉ SLUŽBY !  

–  Previerka Vášho účtovníctva pred daňovou kontrolou

Očakávate daňovú kontrolu a máte určité obavy?

Vyhnite sa prípadným pokutám alebo dodatočným daniam. Vykonáme u Vás previerku Vášho účtovníctva a daňovej evidencie,  navrhneme opatrenia a riešenia, pripravíme potrebné podklady, poučíme a vyškolíme personál.  Túto službu ponúkame pre klientov na území celého Slovenska.   Poskytovanie tejto služby vykonávame tak, aby sme sa klientovi pomohli vyhnúť sa prípadným negatívnym zisteniam pri daňových kontrolách. Klientovi poradíme v rámci platnej legislatívy, pričom našou snahou je  predísť  prípadným konfliktným situáciám, znížiť možné riziká daňových nálezov  a s tým súvisiacich dorubení dodatočných daní alebo vyrubení sankcií.  Riadime sa zásadou, že je lepšie problémom predchádzať, ako potom riešiť nálezy daňových kontrol v odvolacom konaní.

–  Zastupovanie pri kontrole, v daňovom konaní, doručovanie dokladov

Chcete sa dať zastupovať pri daňovej kontrole, miestnom zisťovaní alebo pri preberaní dokladov?

Splnomocnite nás a my za Vás všetko zariadime. Zastúpime Vás pri daňovej kontrole alebo v daňovom konaní, preberieme  Vašu poštu, vybavíme korešpondenciu. Poskytneme Vám reporty o našej činnosti. V rámci tejto služby ponúkame na území celého Slovenska:

 • zastupovanie pri vypracovaní a podaní daňových priznaní,
 •  zastupovanie pri elektronickej komunikácii,
 • zastupovanie pri daňových kontrolách,
 • zastupovanie pri odvolaniach, pri podaní iných opravných prostriedkov,
 • vyžiadanie DPH z iných členských štátov EÚ.

– Dozor nad účtovníctvom Vašej spoločnosti

Máte vlastných účtovníkov alebo účtujete sami? Nie ste si celkom istí Vašimi postupmi alebo potrebujete poradiť? v účtovníctve a daniach? Obráťte sa na nás, zabezpečíme dozor nad Vašim účtovníctvom a daňovou evidenciou. Touto službou rozložíte riziko a prenesiete časť zodpovednosti na nás. Zároveň môžete ušetriť dodatočné náklady na sankcie alebo vyššie dane. V rámci tejto služby ponúkame na území celého Slovenska:

 • účtovný a daňový dozor nad prácou Vašich účtovníkov,
 • prevezmeme zodpovednosť za správnosť zaúčtovania dokladov,
 • konzultácie s našim poradcom, ktorý Vám bude k dispozícii,
 • v prípade daňovej kontroly zabezpečíme komunikáciu s daňovým úradom.

– Daňový audit a poradenstvo

Chcete predísť možným problémom v oblasti daní?

Prekontrolujeme Vaše účtovníctvo a daňovú evidenciu za bežné obdobie alebo  za minulé roky, upozorníme Vás na možné riziká, navrhneme opatrenia a pripravíme potrebné podklady. Podáme Vám podrobnú správu o stave Vášho účtovníctva a daňovej evidencie. V rámci tejto služby ponúkame na území celého Slovenska:

 • daňový audit pre právnické osoby zameraný na správne vedenie účtovníctva a daňovej evidencie,  daň z príjmu právnickej  osoby a daň z pridanej hodnoty,
 • daňový audit pre fyzické soby zameraný na správne vedenie účtovníctva a daňovej evidencie, daň z príjmu fyzickej osoby a daň z pridanej hodnoty,
 • daňový audit v oblasti iných daní napr. daň zo závislej činnosti, daň z motorových vozidiel apod.

– Daňová optimalizácia a plánovanie

Myslíte si, že platíte vysoké dane alebo odvody?

Vykonáme analýzu Vašich daňových povinností a odvodov, navrhneme opatrenia, poskytneme poradenstvo a budeme súčinní pri realizácii našich návrhov. Službu poskytujeme v rámci celého územia Slovenska.

– Rekonštrukcia účtovníctva

Nemáte v poriadku Vaše účtovníctvo za minulé roky?

Spracujeme Vaše účtovníctvo za predchádzajúce účtovné obdobia. V prípade potreby prepracujeme účtovné výkazy a daňové priznania a pripravíme dodatočné podania. Pripravíme pre Vás kalkuláciu nákladov, zoznam potrebných podkladov a časový harmonogram rekonštrukcie účtovníctva. Službu poskytujeme v rámci celého územia Slovenska.

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte e-mailom alebo využite kontaktný formulár nižšie ↓

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.