Scroll to top

O nás

Naša spoločnosť vykonáva vedenie účtovníctva, spracovanie miezd a poradenskú činnosť na slovenskom trhu od roku 1995. Našimi prednosťami sú vysoká odborná úroveň poskytovaných služieb, garancie za poskytované služby, primerané cenové relácie. V našom tíme sú skúsení a kvalifikovaní zamestnanci, ktorí si neustále zvyšujú úroveň odborných vedomostí. Našou prioritou je poskytovať služby a odborné rady tak, aby sa naši klienti mohli naplno venovať svojmu podnikaniu. Pri poskytovaní našich služieb vychádzame maximálne v ústrety požiadavkám klientov, pracujeme pre ich prospech, pričom dodržiavame platnú legislatívu. Samozrejmosťou je dodržiavanie mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri poskytovaní našich služieb pre klientov dozvieme.

Komunikujeme v anglickom a maďarskom jazyku.

SLUŽBY